AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVBĚ „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVBĚ „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVBĚ „OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“

Vážení občané,

v neděli 9. 12. 2023 končí poslední dlouhá výluka na železniční trati. Při ní bude zprovozněna lichá kolejová skupina v Horních Počernicích včetně nového vnějšího nástupiště Praha – Horní Počernice a kolej mezi Horními Počernicemi a výhybkou Skály.

Od pondělí 10. 12. 2023 bude obsluhována nová vlaková zastávka Praha – Rajská zahrada, první vlak zde zastaví již 10. 12. 2023 v 0:19 hodin.

Nadále pokračují stavební práce na výpravní budově v Horních Počernicích a na drážní budově v Zelenči.

Delší výluka je v příštím roce plánována od 4.1. 2024 do 29.2.2024, kdy bude probíhat podbíjení kolejí, vysypávání drážních stezek kamenivem a konečné úpravy na trakčním vedení.

Od 5. 1. 2024 do 8. 1. 2024 bude uzavřen železniční přejezd v Lukavecké ulici z důvodu podbíjení kolejí.

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.
Ing. Král, koordinátor stavby