AKTUALIZOVÁNO – DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

AKTUALIZOVÁNO – DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
AKTUALIZOVÁNO – DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

AKTUALIZACE

Výstraha ČHMU č. 80/2024 – NEBEZPEČÍ POŽÁRU (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 30. 4. 2024 10:54 hodin do čtvrtka 2. 5. 2024 18:00 hodin. Na Úřední desce MHMP zveřejněno Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a SILNÝ VÍTR (nízký stupeň nebezpečí) ve středu 1. 5. 2024 od 09:00 hodin do 19:00 hodin. OS KS HMP

 

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy

 

d o b a  z v ý š e n é h o  n e b e z p e č í  v z n i k u  p o ž á r u

 

ode dne 30. 4. 2024 od 00:00 hodin do 2. 5. 2024 00:00 hodin.

 

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

 1. a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 2. b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 3. c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
 4. d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na uvedených místech zakazuje:

 1. a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. c) používání pyrotechnických výrobků,
 4. d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 5. e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 6. f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 7. g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

 

V podrobnostech odkazujeme na vyhlášku hl. m. Prahy  http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_6_2019_sb_hl_m_prahy.html ,v níž najdete, za jakých podmínek je možné některé ze zakázaných činností konat.

Buďte při pálení čarodějnic opatrní!

WOCZ56_OPIN_290904