Čištění komunikace Náchodská

Dne 12. 5. 2014 zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy mimořádný úklid komunikace ul. Náchodská v úseku od Hartenberské až po ulici Bořetická.