Zkušební projekt uzamčení kontejnerů na papír

Od 21.11.budou modré kontejnery na stanovištích separovaného odpadu na čtrnáct dní opatřeny zámkem. Nepůjde tedy odklopit celé víko a vhazovat papír půjde pouze vrchním otvorem ve víku.

! Uzavírka komunikace Hartenberská !

Ve dnech 28.10. od 19:00hod – 31.10.2011 do 05:00hod. a 4.11.2011 od 19:00hod. – 7.11.2011 do 05:00hod bude uzavřena komunikace Hartenberská z důvodu demontáže skruže ( podpěrného lešení), které bylo použito při rekonstrukci mostu.