Připomínky k Metropolitnímu plánu

Jakou připomínku by podle Vás měla městská část Praha 20 uplatnit k návrhu Metropolitního plánu ? (Vaše odpovědi mohou pomoci k dopracování připomínek MČ Praha 20. Pokud však chcete přímo za Vaši osobu připomínkovat návrh Metropolitního plánu, je třeba Vaše připomínky zaslat přímo pořizovateli – Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy – viz. též odkaz Současný stav Metropolitního plánu (https://www.pocernice.cz/mestska-cast/rozvoj-mc/vystavba/metropolitni-plan/soucasny-stav-metropolitniho-planu/ ).