REJSTŘÍK PODNIKATELŮ

    *rejstřík podnikatelů je zpracováván pouze pro územní městské části Praha 20 - Horní Počernice.
  • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ:    Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů úřadem MČ Praha 20 za účelem vypracování veřejného Rejstříku podnikatelů na území MČ Praha 20 v elektronické podobě na webových stránkách úřadu a dále v tištěné podobě formou informativních letáků.


    Údaje označené jako VEŘEJNÝ ÚDAJ - Vaše výše uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem vypracování veřejného Rejstříku podnikatelů na území MČ Praha 20 v elektronické podobě na webových stránkách úřadu a dále v tištěné podobě formou informativních letáků a nebudou využity ani sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Městskou částí Prah 20 jsou uvedeny na adrese https://www.pocernice.cz/urad/gdpr/

    Údaje označené jako NEVEŘEJNÝ ÚDAJ - Vaše výše uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem komunikace pracovníků MČ Praha 20 s Vámi při vypracování veřejného Rejstříku podnikatelů na území MČ Praha a nebudou využity ani sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Městskou částí Prah 20 jsou uvedeny na adrese https://www.pocernice.cz/urad/gdpr/

  • Dobrovolné doplňující otázky, jak bychom Vám jak MČ Praha 20 mohli co nejvíce pomoci.