Služba „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností

 • Žádost o službu "údržba domácnosti"

 • Žadatel:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen "Souhlas" )

 • udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Já, níže podepsaný

 • souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městskou částí Praha 20 za účelem poskytováníslužby „údržba domácnosti“ v rozsahu těchto údajů:

  Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, místo poskytnutí služby „údržba domácnosti“, telefon/mobil, e-mail. Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.
 • Souhlas je poskytnut za účelem:

  Poskytování služby „údržba domácnosti“, určenou pro osoby se sníženou soběstačností, dle Pravidel pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.
 • Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městskou částí Praha 20 po dobu:

  Do odebrání souhlasu.
 • Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

  • svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

  • svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,

  • svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Městská část Praha 20, Úřad městské části, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

  Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

  Stvrzuji, že jsem převzal jeden výtisk Souhlasu se zpracováním osobních údajů. .