Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou

 • Žadatel

 • Současné bydlení

 • Pečovatelská služba (využití v současné době)

 • Pečovatelská služba ( tyto úkony využiji v DPS ). Prosím označte:

 • Důchod

 • Jména a příjmeníVztah k žadateliAdresaTelefon 
  Přidat řádek
 • Rodinné zázemí

 • Zdravotní stav

 • Odůvodnění podání žádosti o byt v DPS

 • Prohlášení žadatele
  Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom toho, že úmyslné uvedení nepravdivého údaje může být považováno za přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Změnu údajů jsem povinen nahlásit na ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství. Vaše zde uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem vyřízení Vaší žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou a nebudou využity ani sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Městskou částí Praha 20 jsou uvedeny na adrese https://www.pocernice.cz/urad/gdpr/.