Žádost o vydání loveckého lístku

[§ 31 zákona o myslivosti]
 • Podle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti

 • K žádosti je nutno připojit tyto doklady

 • a)
  Doklad o složení zkoušky z myslivosti
  b)
  Doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole na které se vyučil myslivost
  c)
  Doklad o studiu na střední škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovaným předmětem
  d)
  Platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
  e)
  Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
  f)
  Doklad o zaplacení správního poplatku
  g)
  Doklad o pojištění (zákon číslo 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů - §48
 • Záznam o vydání loveckého lístku

  (vyplňuje vydávající úřad)
 • Oprávněná úřední osoba