Žádost o vydání osvědčení

  • Informace o snoubenci

  • O tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství před orgánem církve.

    Žádáme o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve.
  • Předložené doklady snoubence

  • Informace o snoubence

  • Předložené doklady snoubenky

  • 1
    povolení k trvalému pobytu, cizozemská cestovní pas