Nápověda

Registrace

Registrovat se mohou na portál jak fyzické osoby, tak právnické. Dle zvolené právnické formy je uživateli zobrazen různá sada registračních údajů. Pro základní registrace je však vždy zapotřebí vyplnit minimálně uživatelské jméno a email. Po registrace je uživateli vygenerován potvrzující email, po jehož potvrzení je zasláno na totožný email přístupové heslo.

Proč se registrovat?

Registrací získáte:

Orientace na webových stránkách

Tematické části

Stránky jsou rozděleny dle tematických sekcí Občan, Podnikatel, Rodiče s dětmi, Turista.

Vyhledávání

Na každé stránce je v hlavičce vyhledávací pole, které umožňuje prohledávat obsah na webovém portálu.

Hlavní rozdělení

Dále jsou stránky rozděleny na hlavní sekce:

  • Úřad – kde jsou informace o úřadu jako instituci
  • Městská část – kde jsou informace o městské části Praha 20 (historie, rozvoj, rozpočet aktuality atd.).
  • Samospráva – zde jsou informace o zastupitelstvu, radě, komisích atd.
  • Potřebuji vyřídit – je zaměřena na jednotlivé životní situace, které zajišťuje městský úřad.

Mapa webu

K dispozici je také mapa webu, která poskytne uživateli ucelený přehled o všech stránkách portálu.

Online chat

Pro maximální pohodlí uživatelů stránek je v rámci pracovní doby k dispozici online chat, který je dostupný na každé stránce v dolním pravém rohu stránky. Pomocí chatu můžete online komunikovat s recepcí na úřadě.