UKRAJINA

13.3.2022

Vážení spoluobčané,

na žádost Magistrátu hl. m. Prahy primátor Zdeněk Hřib ve čtvrtek odpoledne vyzval městské části, včetně té naší, ke spolupráci s požadavkem připravit v tělocvičnách nouzová lůžka pro sto ukrajinských utečenců se zajištěním vyhovujícího minimálního standardu a teplé stravy. Po dlouhém váhání jsme se nakonec rozhodli zvolit tělocvičnu ZŠ Ratibořická, která je pro maminky s dětmi a starší osoby dostatečně prostorná a má na jednom místě veškeré sociální zázemí pro zajištění osobní hygieny včetně sprch. Od pátku 11. března je tím tak provoz školní tělocvičny až do odvolání přerušen. Chtěl bych však upozornit, že podle slov primátora Zdeňka Hřiba jsou nouzová řešení s tělocvičnami zamýšlena jako dočasná, než se podaří zabezpečit vhodnější podmínky. Rád bych se touto cestou omluvil škole i všem sportovním oddílům, kterým jsme značně zkomplikovali jejich sportovní aktivity. Pevně věřím, že v dohledné době najdeme způsob, jak zajistit běžencům přístřeší v jiných než sportovních prostorách. Uděláme všechno pro to, abychom dětem tělocvičnu co nejdříve vrátili. Zároveň mi v rámci mimořádné okamžité pomoci dovolte vyjádřit poděkování za pochopení celé situace. Věřte, že mnoho z příchozích, kterým jsme poskytli zázemí a podporu, byla na cestě dlouhých šest dní, válkou vyděšení, viditelně unavení a naprosto vyčerpaní. Přišli k nám z oblastí těžce zasažené válkou a všichni do jednoho jsou upřímně vděční za jakoukoliv nabídnutou pomoc! Chcete-li pomoci, pomozte. V tuto chvíli jsou nejdůležitější ubytovací kapacity. Máte-li je, nabídněte je. Poskytněte je prostřednictvím našeho telefonního čísla 271 071 777, které Vám bude k dispozici 24 hodin denně.

Na závěr mi ještě dovolte svým jménem poděkovat za pohotovou přípravu a okamžitou reakci na nesnadný úkol, který musel být v krátkém časovém horizontu zdařile vyřešen. Toto poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pomohli fyzickou prací, zajištěním občerstvení, materiální pomocí či ubytovacími prostředky. Je potřeba zdůraznit, že bez Vás bychom to sami nedokázali!

Petr Měšťan, starosta

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.2022

Vážení spoluobčané,

v posledních několika dnech se na náš úřad obracíte s dotazy týkajícími se možného jaderného útoku ze strany Ruska a možné obraně proti jeho následkům.

Těchto dotazů je tolik, že je nelze kvalitně a co možná nejpřesněji zodpovědět jednotlivě po telefonu.

Jakkoliv se odborníci na válečnou problematiku a na Rusko, jakož i světoví leadeři shodují v tom, že je vysoce nepravděpodobné, že by k takovému útoku mohlo dojít. Tento názor sdílím také.

Přesto se domnívám, že nemůže být na škodu mít informace i pro velmi nepravděpodobný scénář.

V odkaze níže naleznete přehledný článek s návodem, co dělat a jak postupovat, zveřejněný Hasičským záchranným sborem ČR:

https://www.hzscr.cz/clanek/otazka-ochrany-obyvatelstva-varovani-a-ukryti.aspx

Pokud byste chtěli znát podrobnosti o typu a rozmístění jednotlivých krytů v Praze, prosím, použijte odkaz níže:

Detail článku | Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy (praha.eu)

Na území Městské části Praha 20 se nacházejí v současné době dva stálé úkryty a to na následujících adresách:
Pavlišovská 2295, Praha 9; kapacita 600 osob; majitel Bytové družstvo Pavlišovská 2295-2296
Pavlišovská 2298, Praha 9; kapacita 600 osob; majitel Bytové družstvo Pavlišovská 2298
K jejich zprovoznění by došlo na základě pokynu Vlády ČR, při vyhlášení krizového stavu „Stav ohrožení státu“, který vyhlašuje parlament.

Petr Měšťan, starosta

___________________________________________________________________________________________________________________________________

25.2.2022

Dne 24.2.2022 Zastupitelstvo hl. m. Prahy odhlasovalo finanční pomoc Ukrajině 10 mil. Kč, dar organizaci Člověk v tísni, která pomáhá obyvatelům přímo v místě válečného konfliktu.

Jsem rád, že dokážeme najít politický konsenzus, když jde o zásadní věci. Tak má politika vypadat.

Petr Měšťan, starosta