Studie zklidnění

Vážení občané,

TSK zadala společnosti SINPPS s.r.o. studii s názvem „Studie zklidnění komunikace Náchodská. Praha 20 – Horní Počernice; číslo akce 13466“.

S její pracovní verzí jste byli seznámeni v lednu na setkání radních s občany v KC Domeček, kde ji prezentoval hlavní projektant ing. Fiala. Připomínky vzešlé z tohoto setkání, stejně tak jako připomínky zadavatele, všech dotčených orgánů státní správy, Policie ČR, Dopravního podniku hl. m. Prahy i ROPIDu, se snažil projektant zapracovat.

Výsledkem je studie, podle níž by měla proběhnout v několika etapách (termíny ještě zadavatel nestanovil) souvislá údržba Náchodské ulice.

OŽPD

PTZ
Orientační situace
Situace stavby 1
Situace stavby 2
Situace stavby 3
Situace stavby 4
Dopravní inženýrská opatření

Článek ze zpravodaje