sound


4.01 Vyjádření k návrhu na změnu územního plánu – změna kódu míry využití území při ul. Semonická na pozemcích parc. č. 3386/69, 3386/65, 4260/13 v k. ú. Horní Počernice

DISKUTUJE Markulinec Moravcová Hana (00:03:18 – 00:03:25)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:03:25 – 00:06:07)

DISKUTUJE Mgr. Štrobová Alena (00:06:07 – 00:08:16)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:08:16 – 00:08:36)

18:52:48 HLASOVÁNÍ (00:08:44 – 00:10:02)

 

4.02 Smlouva o vzájemné spolupráci při rozvoji území lokality Xaverov

DISKUTUJE Mgr. Štrobová Alena (00:21:15 – 00:23:24)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:23:24 – 00:23:28)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (00:23:28 – 00:26:41)

DISKUTUJE Hájková Jana, BBA (00:26:41 – 00:31:33)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (00:31:33 – 00:32:36)

DISKUTUJE Hájková Jana, BBA (00:32:36 – 00:35:25)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (00:35:25 – 00:35:57)

DISKUTUJE Hájková Jana, BBA (00:35:57 – 00:41:19)

DISKUTUJE Bc. Kočí Jaroslav (00:41:19 – 00:42:25)

DISKUTUJE Mgr. Beránek Josef (00:42:25 – 00:44:08)

DISKUTUJE Mgr. Štrobová Alena (00:44:08 – 00:45:51)

DISKUTUJE Mgr. Beneda Jiří (00:45:51 – 00:47:50)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:47:50 – 00:47:58)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:47:58 – 00:48:23)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (00:48:23 – 00:48:29)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:48:29 – 00:48:32)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:48:32 – 00:55:15)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:55:15 – 00:55:41)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (00:55:41 – 00:58:16)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:58:16 – 00:58:18)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:58:18 – 01:00:25)

DISKUTUJE Ing. Jukl Jindřich (01:00:25 – 01:00:44)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (01:00:44 – 01:01:40)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (01:01:40 – 01:01:51)

DISKUTUJE Mucha Zbyněk (01:01:51 – 01:03:38)

DISKUTUJE Barbora Lukšová Frantová (01:03:38 – 01:04:07)

DISKUTUJE Mucha Zbyněk (01:04:07 – 01:06:29)

DISKUTUJE Markulinec Moravcová Hana (01:06:29 – 01:07:35)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (01:07:35 – 01:07:42)

TECHNICKÁ Stára Richard (00:51:48 – 01:09:00)

HLASOVÁNÍ (01:10:10 – 01:10:23)

 

5.01 Schválení účetní závěrky MČ Praha 20 za rok 2022

TECHNICKÁ Mgr. Štrobová Alena (00:00:26 – 00:00:42)

HLASOVÁNÍ (00:00:50 – 00:01:05)

 

5.02 Schválení závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2022

HLASOVÁNÍ (00:00:18 – 00:00:31)

 

5.03 Hospodaření MČ Praha 20 ke dni 31. 3. 2023

 

5.04 Informace o rozpočtových opatřeních č. 13 až č. 35 schválená Radou městské části Praha 20 v roce 2023

 

6.01 Žádost základní umělecké školy, Ratibořická 1899/30, Praha 9 – Horní Počernice, o posyktnutí finančního daru na projekt „Hudební odpoledne 2023“

TECHNICKÁ Markulinec Moravcová Hana (01:09:00 – 00:00:55)

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:01:02 – 00:02:49)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:02:49 – 00:02:57)

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:02:57 – 00:03:18)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:03:18 – 00:03:29)

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:03:29 – 00:04:04)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:04:04 – 00:04:14)

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:04:14 – 00:04:57)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:04:57 – 00:05:02)

DISKUTUJE Bc. Šebek Jiří (00:05:02 – 00:05:35)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:05:35 – 00:05:37)

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:05:37 – 00:05:52)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:05:52 – 00:05:57)

HLASOVÁNÍ (00:06:11 – 00:06:27)

 

6.02 Žádost Základní úmělecké školy, Ratibořická 30, Praha 9 – Horní Počernice, o poskytnutí finančního daru na projekt „Mezinárodní orchestr 2023“

DISKUTUJE Mgr. Stýblo Ladislav (00:00:14 – 00:01:35)

DISKUTUJE Mgr. Měšťan Petr (00:01:35 – 00:01:46)

HLASOVÁNÍ (00:02:02 – 00:02:16)

TECHNICKÁ Markulinec Moravcová Hana (00:00:55 – 00:02:49)