Formuláře OVUR

Formuláře, jejichž název začíná číslem, jsou zpracované podle příloh vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a to v novelizovaném znění vyhláškou č. 66/2018 Sb. Absence formuláře s pořadovým číslem 11 není chybou, tento formulář byl zmiňovanou vyhláškou zrušen.

 

 

01-ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stáhnout
02-ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Stáhnout
03-ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
Stáhnout
04-ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
Stáhnout
05-ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
Stáhnout
06-ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Stáhnout
07-OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pro vydání územního souhlasu
Stáhnout
09-ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stáhnout
10-OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora
Stáhnout
12-ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
Stáhnout
13-ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stáhnout
14-OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stáhnout
16-SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU pro územní souhlas a ohlášení
Stáhnout
OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY NEVYŽADUJÍCÍ KOLAUDACI
Stáhnout