Ohlášení dokončení stavby nevyžadující kolaudaci

01. Identifikační kód:
_ _ _

02. Kód:
_ _ _

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ohlášení dokončení stavby nevyžadující kolaudaci

04. Základní informace k životní situaci:
Užívání stavby nevyžadující kolaudaci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Tento postup se využívá v případech, kdy je dokončen stavební objekt:

  • jehož užívání nevyžaduje podle § 119 odst. 1 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí
  • a kterému se buď přiděluje číslo popisné, nebo se mu nepřiděluje číslo popisné, ale je předmětem zápisu do katastru nemovitostí (a současně také do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)); anebo také v případě takových změn stavebního objektu (stavební úpravy, přístavba, nástavba), které jsou předmětem zápisu do RÚIAN (např. změny obvodu stavby (přístavby), změny podlahové plochy (nástavby), stavební úpravy pro změny v užívání stavby, popř. jiné změny mající vyvolávající potřebu úpravu technickoekonomických atributů stavebního objektu v RÚIAN)
  • typickým případem je dokončení stavby rodinného domu nebo jeho přístavby či nástavby, kdy stavebník je zároveň budoucím uživatelem stavby (tedy nikoliv v případech developerské výstavby rodinných domů – tyto kolaudaci vyžadují)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podat ohlášení dokončení stavby nevyžadující kolaudaci (kompletně vyplněný formulář)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
ÚMČ Praha 20 , odbor výstavby a územního rozvoje

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
ÚMČ Praha 20 , odbor výstavby a územního rozvoje, Jívanská 647 Praha 9 Horní Počernice, 1. poschodí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12 a 13:00-18:00 hodin, pátek 8: 00 – 11:00, úterý a čtvrtek po předchozí dohodě se zaměstnanci

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
kompletně vyplněný formulář, včetně příloh uvedených ve formuláři

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na odboru výstavby a územního rozvoje a také v elektronické podobě níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Není předepsán.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
do 30 dnů ode dne oznámení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejedená se o správní řízení, okruh účastníků řízení není stanoven

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Lze využít internetový systém elektronické pošty (e-mail), anebo informační systém datových schránek (ISDS):

  • e-mailová adresa: urad@pocernice.cz
  • identifikátor datové schránky: seibq29 (maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
přezkum dle § 156 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost sankcí je upravena v ust. § 178 a násl. stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20

26. Kontaktní osoba:

Konkrétní kontaktní osoba není určena. Je možné se obrátit na kteréhokoliv referenta oddělení výstavby, popř. na vedoucího oddělení výstavby nebo odboru výstavby a územního rozvoje, přednostně však na toho, kdo vyřizoval povolení stavby.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
_ _ _

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno

Elektronické formuláře