Služba „údržba domácnosti“ pro občany MČ Praha 20 se sníženou soběstačností

1. Identifikační číslo
_ _ _

2. Kód
_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace
Údržba domácnosti pro občany MČ Praha 20 se sníženou soběstačností

4. Základní informace k životní situaci
Odbor sociálních věcí a školství poskytuje v odůvodněných situacích službu „údržba domácnosti“ v rozsahu – viz příloha č. 2 Pravidel pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o službu může podat občan MČ Praha 20, který splňuje jedno nebo více kritérií dle článku II. Pravidel pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro poskytování služby upravují Pravidla pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemným  nebo elektronickým podáním.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Vyplněné formuláře je nutné doručit na ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Olga Švrčulová (tel.: 271 071 799, 724 829 333, olga_svrculova@pocernice.cz)

Ing. Monika Brzkovská (tel. 271 071 640, 604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz )

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný občanský průkaz žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře jsou v tištěné podobě dostupné na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20. V elektronické podobě jsou formuláře dostupné na odkazu vpravo.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku, služba je zpoplatněna, viz příloha č. 2 Pravidel pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro zaevidování žádosti je bezodkladně, k vyřízení žádosti není lhůta žádná a závisí na kapacitních možnostech služby „údržba domácnosti“.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
_ _ _

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Umožnit sociální pracovnici UMČ Praha 20 dle dohody provést šetření v domácnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
e-mail: urad@pocernice.cz ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
_ _ _

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
_ _ _

21. Nejčastější dotazy
Rozsah nabízené služby „údržba domácnosti“ je podrobně popsán v článku V. Pravidel pro využívání služby „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností.

22. Další informace

Rozsah poskytované služby „údržba domácnosti“ určí po dohodě odpovědný pracovník odboru sociálních věcí a školství, který v domácnosti občana službu realizuje.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
_ _ _

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
ÚMČ Praha odbor sociálních věcí a školství

26. Kontaktní osoba

Mgr. Olga Švrčulová, vedoucí oddělení pečovatelské služby

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
_ _ _

28. Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
_ _ _

Elektronické formuláře

Služba „údržba domácnosti“ pro občany Městské části Praha 20 se sníženou soběstačností

Vyplnit
Stáhnout

Ceníky a poplatky

Pravidla, ceník a žádost