Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení TP

1. Identifikační číslo
_ _ _

2. Kód
_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení Tísňové péče

4. Základní informace k životní situaci
Veškeré informace jsou popsané níže v odkazu na „Pravidla a žádost Tísňové péče“

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zapůjčení zařízení Tísňové péče z majetku MČ je určeno občanům, kteří splňují zejména tato kritéria:

  • mají trvalé bydliště v Praze 9 – Horních Počernicích,
  • žijí osaměle nebo žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (nemají příbuzné, příbuzní žijí mimo místo trvalého pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele nestarají apod.),
  • mají sníženou soběstačnost, hrozí riziko neočekávaných pádů, nevolnosti, slabosti a podobně,
  • jsou uživateli pečovatelské služby, nebo potřebují využívat sociální službu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Veškeré informace jsou popsané níže v odkazu na „Pravidla a žádost služby Tísňové péče“.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemným podáním nebo elektronickým podáním.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Vyplněné formuláře je nutné doručit na ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství

Mgr. Olga Švrčulová (tel.: 271 071 799, 724 829 333, olga_svrculova@pocernice.cz)

Ing. Monika Brzkovská (tel. 271 071 640, 604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz )

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře jsou v tištěné podobě dostupné na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20. V elektronické podobě jsou formuláře dostupné na odkazu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro zaevidování žádosti je bezodkladně, posouzení  žádosti závisí na termínech jednání příslušné komise a termínech jednání rady městské části, která žadatele posuzuje dle naléhavosti a potřebnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
_ _ _

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
uzavření smlouvy o poskytování sociální služby tísňové péče žadatele s Životem 90, z.ú.,
uzavření smlouvy o výpůjčce s Městskou částí Praha 20

16. Elektronická služba, kterou lze využít
e-mail: urad@pocernice.cz ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
_ _ _

21. Nejčastější dotazy
_ _ _

22. Další informace
_ _ _

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
_ _ _

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
ÚMČ Praha, odbor sociálních věcí a školství

26. Kontaktní osoba
Mgr. Olga Švrčulová, vedoucí oddělení pečovatelské služby

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
_ _ _

28. Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení TP

Vyplnit
Stáhnout

Ostatní přílohy

Pravidla a žádost služby TP