Žádost o pronájem bytu

 1. Identifikační číslo
  _ _ _
 2. Kód
  _ _ _

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o pronájem obecního bytu

 4. Základní informace k životní situaci
  Odbor hospodářské správy a investic prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 20 přijímá žádosti o pronájem obecních bytů na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. Žádosti jsou přijímány a evidovány dle Pravidel pronájmu bytů ve správě městské části Praha 20.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel o obecní byt musí být starší 18 let a musí být svéprávný. Pro zařazení do Evidence uchazečů o byt musí žadatel splnit podmínky uvedené v Zásadách k pronajímání bytů.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v Zásadách k pronajímání bytů ve správě  městské části Praha 20. Žadatel je zařazen na základě souhlasného stanoviska bytové komise, do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu . Schválení uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu přísluší Radě městské části Praha 20.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost na předtištěném formuláři s veškerými náležitostmi poštou, nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Praha 20. Doručení žádosti je také možné elektronickou formou na formuláři níže.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žadatel pravdivě vyplní všechny údaje. Jejich změnu žadatel písemně oznamuje městské části bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Praha 20 – odbor hospodářské správy a investic, Jívanská 635

  Petra Schubertová ( tel. 271 071 731, petra_schubertova@pocernice.cz ), Lenka Hejsková ( tel. 271 071 613 , lenka_hejskova@pocernice.cz )

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání platný doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář  je k dispozici na  odboru hospodářské správy a investic Prahy 20 nebo na odkazu níže v elektronické podobě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  _ _ _

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Městská část Praha 20 oznámí žadateli, po projednání v bytové komisi, zda byl zařazen do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  _ _ _

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  _ _ _

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu urad@pocernice.cz

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zásady k pronajímání bytů ve správě městské části Praha 20.

 18. Jaké jsou související předpisy
  _ _ _

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  _ _ _

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Vyřazení z evidence

 21. Nejčastější dotazy
  _ _ _

 22. Další informace
  _ _ _

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ÚMČ Praha 20 – odbor hospodářské správy a investic, Jívanská 635

  Petra Schubertová ( tel. 271 071 731, petra_schubertova@pocernice.cz ), Lenka Hejsková ( tel. 271 071 613 , lenka_hejskova@pocernice.cz )

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  _ _ _

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor hospodářské správy a investic Praha 20

 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Praha 20 – odbor hospodářské správy a investic, Jívanská 635

  Lenka Hejsková ( tel. 271 071 613 , lenka_hejskova@pocernice.cz )

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  _ _ _

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  9.8.2018

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  _ _ _

Elektronické formuláře