Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení

1. Identifikační číslo
_ _ _

2. Kód
_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení

4. Základní informace k životní situaci
Oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Úřadu městské části Praha 20 Č), Odboru sociálním a školství. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody žádosti. V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správní řád, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

Podmínkou je trvalý pobyt v Městské části Praha 20. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správní řád).

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemným podáním  nebo elektronickým přes uvedený formulář.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Vyplněné formuláře je nutné doručit na ÚMČ Praha 20, odbor sociální a školství, Jívanská 635. Praha 9 – Horní Počernice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství, Jívanská 635, Mgr. Štěpánka Konejlová, tel.: 271 071 642, e-mail: stepanka_konejlova@pocernice.cz,

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou uvedené níže  nebo k osobnímu vyzvednutí na ÚMČ Praha 20, Odboru sociálních věcí a školství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne ÚMČ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
_ _ _

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
_ _ _

16. Elektronická služba, kterou lze využít
urad@pocernice.cz nebo ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném zněn

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 20. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
_ _ _

21. Nejčastější dotazy
_ _ _

22. Další informace
_ _ _

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
_ _ _

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
ÚMČ Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství

26. Kontaktní osoba
ÚMČ Praha 20, Odbor sociální a školství, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice, Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru ( tel. 271 071 640, monika_brzkovska@pocernice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
_ _ _

28. Popis byl naposledy aktualizován
10.8.2018

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
_ _ _

 

Elektronické formuláře

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Vyplnit
Stáhnout