Senior auto MČ PRAHA 20

  1. Identifikační číslo _ _ _
  2. Kód _ _ _
  3. Pojmenování (název) životní situace Služba „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ pro seniory starší 70 let a osoby se sníženou soběstačností
  4. Základní informace k životní situaci Odbor sociálních věcí a školství poskytuje v odůvodněných situacích službu „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ v rozsahu – viz čl. VI. Pravidel pro využívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.
  5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o službu může podat občan MČ Praha 20, který splňuje jedno nebo více kritérií dle článku II. Pravidel pro využívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.
  6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínky pro poskytování služby upravují Pravidla pro využívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.
  7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemným nebo elektronickým podáním.
  8. Na které instituci životní situaci řešit Vyplněné formuláře je nutné doručit na ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství.
  9.  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit ÚMČ Praha 20, odbor sociálních věcí a školství.

Mgr. Olga Švrčulová               (tel.: 271 071 799, 724 829 333, olga_svrculova@pocernice.cz)

Michaela Vedralová                  (tel.: 271 071 774, michaela_vedralova@pocernice.cz)

Dispečink (objednávky auta): 773 450 721

 

  1.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

– Žádost o průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 20

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro zaevidování žádosti a její vyřízení je bezodkladně. Vyřízení objednávky je závislé na kapacitních možnostech služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace _ _ _

14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Doložit doklady potřebné k ověření příslušnosti ke skupině, pro niž je služba určena.

15. Elektronická služba, kterou lze využít e-mail: urad@pocernice.cz ID datové schránky: seibq29

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje  

17. Jaké jsou související předpisy  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují _ _ _

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení _ _ _

20. Nejčastější dotazy Rozsah nabízené služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ je popsán v článku Vl. Pravidel pro využívání služby „SENIOR AUTO MČ PRAHA 20“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.

21. Další informace

Městská část Praha 20 si vyhrazuje právo na výběr osob, kterým bude služba poskytnuta, zejména s ohledem na naléhavost, pořadí a kapacitní možnosti.

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě  _ _ _

23. Související životní situace a návody, jak je řešit _ _ _

24. Za správnost popisu odpovídá útvar ÚMČ Praha odbor sociálních věcí a školství

25. Kontaktní osoba Mgr. Olga Švrčulová, vedoucí oddělení pečovatelské služby

26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2020

27. Popis byl naposledy aktualizován 10. 10. 2023

 

Elektronické formuláře

 

Ostatní přílohy

Pravidla pro využívání Senior auta, žádost a pracovní postup