Doprava – Žádost o povolení výjimky z místní přechodné úpravy provozu

1. Identifikační kód

_ _ _

2. Kód

_ _ _

3. Pojmenování (název) životní situace

Výjimka z místní (trvalé) nebo přechodné úpravy provozu na komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci

Výjimku z místní nebo přechodné úpravy provozu na komunikacích řeší ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se většinou o povolení k vjezdu do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno. Toto povolení se uděluje jen v odůvodněných případech a za předpokladu, že tím nedojde k ohrožení ostatních účastníků provozu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, kdo má důvod k využívání výjimky v provozu, popř. jeho zmocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní orgán vydá rozhodnutí o povolení výjimky z provozu na pozemních komunikacích právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a stanoví podmínky užívání. Předpokladem je, že dotčená úprava provozu se nachází na komunikacích v katastrálním území MČ Praha 20. Nezbytný je souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost u příslušného správního orgánu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 12:00   13:00 – 18:00

středa 8.00 – 12:00     13:00 – 18:00

pátek 8:00 – 11:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, popř. plná moc.

Další náležitosti jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na odboru životního prostředí MČ Praha 20 nebo v elektronické podobě níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výjimka z úpravy provozu na pozemních komunikacích nepodléhá poplatkům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U řádně doložené žádosti do 30 dnů, u složitějších případů do 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčené osoby) řešení životní situace

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

_ _ _

16. Elektronická služba, kterou lze využít

email: urad@pocernice.cz

ID datové schránky: seibq29

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

_ _ _

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

_ _ _

21. Nejčastější dotazy

_ _ _

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ing. Dagmar Jeníková, referentka dopravy, tel.: 271 071 633

dagmar_jenikova@pocernice.cz

 

Eva Vrbová, referentka dopravy, tel.: 271 071 661

eva_vrbova@pocernice.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

_ _ _

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

_ _ _

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

ÚMČ Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9 – Horní Počernice

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí životního prostředí a dopravy, tel.: 271 071 630

vera_bidlova@pocernice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

_ _ _

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

­_ _ _

29. Datum konce platnosti návodu:

_ _ _

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

_ _ _

Elektronické formuláře

Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyplnit
Stáhnout