Žádost o přerušení živnosti

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

 

2. Kód:

— neuvedeno —

 

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení o přerušení provozování živnosti

 

4. Základní informace k životní situaci:

Podnikatel je oprávněn přerušit provozování živnosti. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Živnostenský úřad na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise informuje podnikatele.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

 • Oznámením učiněným osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, včetně úřadu městské části Praha 20 – odbor živnostenský a občanskosprávních agend.
 • Písemným oznámením zaslaným kterémukoli živnostenskému úřadu. K oznámení je možné použít formulář změnový list, které je přílohou jednotného registračního formuláře.
 • Písemným podáním učiněným na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT).
 • Elektronickým oznámením se zaručeným elektronickým podpisem adresovaným elektronickou poštou kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu.
 • Elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím portálu občana.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)
 • Na Úřadu městské části Praha 20 – odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba: oznámení (je možné vyplnit jej na místě s referentem živnostenského úřadu) a průkaz totožnosti.
 • Právnická osoba: oznámení (je možné vyplnit jej na místě s referentem živnostenského úřadu) a průkaz totožnosti jednatele.
 • Pověřená osoba: oznámení (je možné vyplnit jej na místě s referentem živnostenského úřadu), plná moc (nemusí být úředně ověřená) a průkaz totožnosti zmocněné osoby.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinný formulář není nepředepsán, oznámení o přerušení živnosti je možno učinit i neformální formou. Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formuláře jsou k dispozici také na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

— neuvedeno —

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

— neuvedeno —

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Informační systém datových schránek pro zaslání oznámení o přerušení živnostenského podnikání.
 • Elektronická pošta, oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jednotný registrační formulář (JRF) na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Při osobní návštěvě odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 není nutno vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude zpracován elektronicky referentem.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§ 31, odst. 11, 13)

 

18. Jaké jsou související předpisy:

— neuvedeno —

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

— neuvedeno —

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

— neuvedeno —

 

21. Nejčastější dotazy:

 • Kdo stanoví délku přerušení živnostenského oprávnění?
  Období, po které má být provozování živnosti přerušeno, si stanovuje podnikatel sám.
 • Mohu přerušit živnostenské podnikání na dobu neurčitou?Přerušení živnostenského podnikání musí být na dobu určitou a ohraničeno mezníky od – do. Živnostenský zákon však nestanoví maximální délku takového přerušení, je možno přerušit například na 99 let.

 

22. Další informace:

 

Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) lze zároveň s oznámením o přerušení provozování živnosti učinit oznámení ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a příslušnému správci daně (formulář MF).

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01.  2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

— neuvedeno —