HAVARIJNÍ KÁCENÍ LÍPY

HAVARIJNÍ KÁCENÍ LÍPY
HAVARIJNÍ KÁCENÍ LÍPY

Ve dne 2. 7.2 021 v ranních hodinách bude provedeno havarijní kácení, lípy v ulici Nad Návsí u č. p.17. Lípa byla poničena silnou bouřkou, která proběhla na území MČ Horních Počernice a odlomila se jí hlavní kosterní větev.

Po odborné konzultaci a se souhlasem OŽPD, kde bylo zjištěno, že strom je nebezpečný a hrozí jeho rozlomení a pád na budovu nebo do komunikace bude strom odstraněn. Na tom to místě bude na podzim provedena náhradní výsadba stejného rodu.