VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STAVU OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STAVU OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR
VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STAVU OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR

Vážení spoluobčané,

 

dnešním dnem byla spuštěna veřejná konzultace ke stavu ochrany ovzduší v České republice. Najdete ji pod tímto odkazem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKSNlmDvT_kUGo20UfX97DKdj2cCogMQD765nQKSwaze79Q/viewform Případně pod tímto odkazem je Tisková zpráva MŽP ke spuštění konzultace: https://www.mzp.cz/cz/news_20210701_MZP-otevira-verejnou-konzultaci-k-ochrane-ovzdusi-v-CR Předmětem veřejné konzultace je široká škála oblastí zájmu od vytápění domácností, přes průmysl a energetiku, dopravu, až po výkon státní správy a roli EU v ochraně ovzduší. Veřejná konzultace, resp. její výsledky, budou použity jako jeden z podkladů pro komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší a v dlouhodobém výhledu též pro určení směřování ochrany ovzduší v České republice v nadcházejících letech. Veřejná konzultace má formu smíšeného dotazníku s jak otevřenými, tak uzavřenými otázkami a je určena opravdu široké veřejnosti. Necílí pouze na určité zájmové skupiny, či akademickou sféru. Velmi vítáme zapojení zcela laické veřejnosti, pracovníků orgánů státní správy, kteří jsou do ochrany ovzduší zapojeni, samosprávy, či neziskového sektoru.

 

OŽPD