D0 510 ZKAPACITNĚNÍ

Vážení občané,

 

dnes obdržela MČ Praha 20 do datové schránky informaci podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon EIA“), o tom, že ŘSD podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury pod názvem „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění“.

 

Protože záměr byl pod názvem „Pražský okruh, stavba 510 Satalice – Běchovice“ posuzován podle zákona EIA (celé řízení k nalezení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP244?lang=cs), je toto územní řízení podle § 3 písm. g) zákona EIA řízením navazujícím, a může se k němu vyjádřit též veřejnost.

 

Do dokumentace je možné nahlédnout na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, Jungmannova 35/29, Praha 1 v úředních hodinách a v ostatní dny po telefonické domluvě na telefonu 236 00 4823-

 

 

OŽPD

Informace o podání žádosti o vydání ÚR KONSOLIDOVANÁ DÚR 510 ZKAPACITNĚNÍ

Vyplněný formulář žádosti