OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)

OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)
OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)

Informace o 2. etapě realizace záměru

 

Vážení občané, již v lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje jste si mohli přečíst souhrnnou informaci o stavbě „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“, jejíž první etapa se z důvodu nedostatku železných komponentů protáhla z původně plánovaného termínu 8. 6. 2022 do 21. 6. 2022 u mostu Ve Žlíbku a až do 15. 7. 2022 u mostu Bártlova.  Během srpna bude zahájena 2. etapa stavby Optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice a čekají nás další omezení v tomto rozsahu:

 

Most nad komunikací Bártlova:

Komunikace pod mostem Bártlova bude uzavřena od 6.8.2022 do 30.10.2022. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší. Na konci stavebních prací bude na žádost TSK obnovován povrch na komunikaci Bártlova a oddělen průchod pro pěší pod viaduktem.

 

Propustek pod železniční tratí Vidonická/Cirkusová:

Propustek bude od 6. 8. do 15.10.2022 zcela uzavřen, poté budou probíhat dokončovací práce a otevře se pro pěší.   Samospráva stále jedná s hlavním dodavatelem stavby, tj. společností SUBTERRA a.s., aby se co nejvíce zkrátila doba uzavírky propustku. O vývoji jednání budeme informovat.

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude od 8.8.2022 do 31.10.2022 uzavřena. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem umožněn průchod pro pěší. V průběhu října se začne daná komunikace kompletně rekonstruovat.  Protože se most rozšiřuje, přibude i tolik potřebný chodník. Také bude upravena nivelita povrchu vozovky, takže po mnoha letech zmizí obrovská louže.

 

Železniční přejezd Lukavecká

V rámci v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude též kompletně zrekonstruován železniční přejezd v Lukavecké ulici. Uzavírka přejezdu bude v termínu od 15.8. do 16.9.2022. Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby.

 

Cirkusová ulice:

V Cirkusové probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která vede v zeleném pásu mezi komunikací a železniční tratí. Tato kanalizace je až 5 metru hluboko, tudíž je potřeba využívat větší stavební stroje, které omezí provoz v Cirkusové ulic až do 31.7.2022.

Objízdné trasy budou totožné jako u první etapy realizace stavebních prací, opět bude od 8. 8. 2022 provoz na křižovatce Bystrá x Náchodská řízen pomocí světelné signalizace.

 

Říjnovým dokončením stavebních prací stavba Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) na katastru Horních Počernic ještě nekončí. Bude pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od nádraží Horní Počernice po Pražský okruh. V rámci této etapy by měl být vybudován též podjezd Bystré pod železniční tratí, což je investice TSK Praha a.s.