KÁCENÍ KEŘŮ V PARKU U PAMÁTNÍKU

KÁCENÍ KEŘŮ V PARKU U PAMÁTNÍKU
KÁCENÍ KEŘŮ V PARKU U PAMÁTNÍKU

Dne 8.11.2022 bylo zahájeno kácení keřů – živého plotu na severozápadním okraji parku při komunikaci Vysokovská/Běchorská. Jedná se o kácení dřevin povolené rozhodnutím OŽPD ÚMČ Praha 20.

Keře živého plotu jsou již přestárlé, vitalita je silně snížená a jsou rozkleslé. V průběhu následujících dní/týdnů dojde k úpravě terénu, vylepšení půdních vlastností a následné výsadbě 300 ks habrů. Keře budou vysazeny v závislosti na klimatických podmínkách.

V následujících letech, by mělo dojít k postupné revitalizaci i zbývajících dvou stran živých plotů v parku.