Program na podporu projektů ke zlepšení kvality životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Program na podporu projektů ke zlepšení kvality životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023
Program na podporu projektů ke zlepšení kvality životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Vážení občané, členové spolků,

Rada hl. m. Prahy svým usnesením číslo 2788 ze dne 24. 10. 2022 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023.

Celý program najdete na portále hl. m. Prahy www.praha.eu,  záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „dotace a granty“ a dále položka „životní prostředí a energetika“.

Spolky a organizace věnující se problematice životního prostředí, mohou o finanční prostředky požádat za základě předložení projektu a vyplnění příslušných formulářů v termínu od 4. 11. 2022 do 9. 1. 2023.

OŽPD

MHMP_2017083_2022_Zadost_o_zverejneni_Programu_ZP_2023_na_MC_1-57