VÝROČÍ 55. LET OD INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

VÝROČÍ 55. LET OD INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
VÝROČÍ 55. LET OD INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Dnes, v noci z 20. na 21. srpna si připomínáme výročí 55. let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československé socialistické republiky. V pádu se zúčastnilo obrovské množství vojenské technicky a až 500. 000 vojáků. Vojska SSSR pak na našem území zůstala až do roku 1991. Tento vpád cizích vojsk ukončil snahy o reformní proces známý jako pražské jaro, který byl snahou o vybudování socialismu s lidskou tváří a snahou o jisté politické, ekonomické i společenské uvolnění situace ve státě. Tento akt agrese je nutné si stále připomínat, i s ohledem na aktuální dění na Ukrajině, a negativní dopady, které působení SSSR vojsk na našem území zanechaly a s nimiž se vypořádáváme dodnes.