MARIÁNSKÁ POUŤ A ODHALENÍ SOCHY PANNY MARIE

MARIÁNSKÁ POUŤ A ODHALENÍ SOCHY PANNY MARIE
MARIÁNSKÁ POUŤ A ODHALENÍ SOCHY PANNY MARIE

12. srpna proběhla v Čertousích Mariánská pouť. Pro její uspořádání se spojili Horní Počernice, obec Zeleneč a místní patriot, pan Jaroslav Stára. Pouť nejen že propojila světskou zábavu s církevní oslavou, ale také spojila dvě sousední obce a jejich obyvatele. I když program pouti byl zaměřený převážně na děti, pro které byla připravena interaktivní divadelní pohádka a u více než deseti stánků si mohly vyzkoušet své dovednosti, dospělí si také přišli na své. K poslechu zahrály kapely Alter ego a Švejk band. Všem společně pak nechal spadnout brady údivem mistr velké magie, Jan Vaidiš.
Zlatým hřebem poutě pak bylo slavnostní odhalení sochy Panny Marie, jíž vytvořil slavný sochař Petr Váňa a vysvěcení kaple kanovníkem svatovítské kapituly, Vojtěchem Eliášem, doprovázené zpěvem operního pěvce, Vladimíra Okénka.
Ani světské žaludky nepřišly zkrátka. Návštěvníci si pochutnali třeba na selátku, hamburgerech, langoších nebo i na smažených krevetách.
Poděkování patří všem, co se na přípravě pouti podíleli.