HLAVNÍ MĚSTO PODPOŘÍ HLEDÁNÍ PĚSTOUNŮ NOVOU KAMPANÍ

HLAVNÍ MĚSTO PODPOŘÍ HLEDÁNÍ PĚSTOUNŮ NOVOU KAMPANÍ
HLAVNÍ MĚSTO PODPOŘÍ HLEDÁNÍ PĚSTOUNŮ NOVOU KAMPANÍ

Hlavní město pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů. Hledání nových zájemců podpoří také osvětová kampaň s názvem „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ K vidění bude v ulicích Prahy od října tohoto roku a naváže na ni putovní výstava v závěru podzimu. V rámci kampaně město představí veřejnosti sedm různých příběhů lidí, kteří již jsou pěstouny, nebo naopak byli vychováváni v pěstounské péči.

Kampaň má v první řadě zvýšit povědomí široké veřejnosti o náhradní rodinné péči představením konkrétních lidských příběhů spojených se zkušeností s pěstounskou péčí. V Praze je totiž, stejně jako v celé České republice, v současné době značný nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Děti, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, přitom nutně potřebují zajistit náhradní rodinné prostředí na dobu nezbytně nutnou.

Druhým cílem kampaně je také uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně, že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru.

Souběžně s kampaní vznikne také nový informační web pro širokou veřejnost, zájemce o pěstounskou péči a stávající pěstouny. Ten bude sloužit jako prostor pro získání informací o pěstounské péči, pro sdílení aktuálního dění a zajímavostí od odborné veřejnosti. Pražané se s kampaní setkají v rádiu, v prostředcích MHD, na reklamních plochách i v tištěném a on-line prostoru.

Do kampaně se zapojili reální pěstouni a nese název „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo. Vizuály nabídnou celkem sedm různých příběhů, konkrétně šesti pěstounů a jedné ženy, která byla vychována pěstounskou rodinou. Kampaň začne v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií v rámci konce podzimu.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Dlouhodobých pěstounů je přitom v Praze nedostatek, zejména pak pěstounů připravených na přijetí sourozeneckých skupin, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších šesti let, zejména pak chlapců.

 

A5_pestouni_obecna_kampan_V5_vizuál s příběhem