OBJEDNEJTE SI POPELNICI NA BIOODPAD – JE ZÁKAZ PÁLENÍ

OBJEDNEJTE SI POPELNICI NA BIOODPAD – JE ZÁKAZ PÁLENÍ
OBJEDNEJTE SI POPELNICI NA BIOODPAD – JE ZÁKAZ PÁLENÍ

Od 1. října 2023 vešla v platnost Obecně závazná vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2023, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Rostlinným materiálem se rozumí tráva, sláma, listí, shrabky z trávníků, větve, kořeny, kmeny, stonky květin, jehličí, kůra, květenství nebo plody bylin a dřevin. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Výjimkou je pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených např. k opékání špekáčků nebo při kulturních a společenských akcích.

Řešením, jak tento rostlinný materiál, při nemožnosti pálení, odstranit jednoduchou cestou je objednat si nádobu na tento bioodpad. Objednání je možné na webových stránkách svozové společnosti www.psas.cz nebo bioodpad.praha.eu nebo také osobně na zákaznickém centru svozové společnosti. Je možno si určit velikost nádoby i frekvenci svozu. Svozová společnost dodá nádobu na bioodpad a zajistí její svoz. Podstatné je, že přistavení nádoby na bioodpad i jeho svoz je služba hrazená Magistrátem hl. m. Prahy, tudíž je pro občany bezplatná.

Do této nádoby na bioodpad je možno odkládat trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, zeminu z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpku z větví keřů, větvičky, piliny, hobliny, kůru, seno, slámu. Nepatří sem všechny typy sáčků (plastové, papírové, kompostovatelné, ekologicky rozložitelné), kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, živočišné zbytky z kuchyní, podestýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny, nebezpečné odpady, biologicky obtížně rozložitelné materiály.

Výhodou třídění bioodpadu při nemožnosti pálení je zlepšení kvality ovzduší, a tím ochrana životního prostředí, kdy rostlinný materiál je kompostován a vrací se do půdy cenné živiny a organické látky. Vytříděním rostlinného materiálu snížíme také objem komunálního odpadu.

 

OŽPD