ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2024

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2024
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2024

V období od 3. 2. do 23. 6. budou terénní pracovníci Českého statistického úřadu provádět šetření pod názvem „Životní podmínky 2024“, jehož cílem je získat informace o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Šetření proběhne v náhodně vybraných 11.360 domácnostech a bude prováděno vyškolenými terénními pracovníky, kteří budou vybaveni průkazem tazatele.
ČSÚ prosí, abyste případné dotazy zodpověděli, protože tyto informace nelze získat jiným způsobem.
Své případné dotazy můžete směřovat na Krajskou správu ČSÚ v hl.m. Praze, paní Bc. Gabriela Koleňákovou, tel.: 731 439 253.