NA ÚŘADĚ MŮŽETE PROKÁZAT TOTOŽNOST „EDOKLADY“

NA ÚŘADĚ MŮŽETE PROKÁZAT TOTOŽNOST „EDOKLADY“
NA ÚŘADĚ MŮŽETE PROKÁZAT TOTOŽNOST „EDOKLADY“

Od pondělí 29. ledna 2024 začal odbor živnostenský a občanskosprávních agend ve většině svých agend přijímat prokázání totožnosti prostřednictvím občanského průkazu uloženého v aplikaci eDoklady. Prokázání totožnosti bude vcelku jednoduché, při jednání upozorníte, že totožnost budete prokazovat elektronicky občanským průkazem v aplikaci eDoklady. Následně naskenujete v této aplikaci QR kód, který Vám bude předložen. V dalším kroku v aplikaci potvrdíte předání osobních údajů. Tento způsob prokázání totožnosti je zatím možný jen na odboru živnostenském a občanskospráních agend při úkonech prováděných přímo v budově Jívanská 647/10. Zároveň není možné prokázat totožnost v případech, kdy zákon předepisuje předložení občanského průkazu ve fyzické podobě, tedy například při ohlášení změny místa trvalého pobytu nebo při uzavření manželství, neboť u těchto úkonů je třeba odstranit roh občanského průkazu, což bez jeho předložení není možné. Zároveň prokázání totožnosti vyžaduje mít v okamžiku ztotožnění povoleny datové služby k přístupu na internet.