KONTEJNERY NA BIO A VOK PRO 1. POLOLETÍ ROKU 2021

Vážení občané,

i v letošním roce budou přistaveny kontejnery na odkládání velkoobjemového odpadu a kontejnery na BIO. Celý tento systém je financován z rozpočtu Hlavního města Prahy a nikoliv z rozpočtu MČ Praha 20. Vzhledem ke skutečnosti, že do rozpočtu zasáhla i pandemie došlo ke snížení rozpočtu na oddělení odpadů OCP, a proto nás Magistrát hlavního města Prahy informoval o snížení kvóty na svoz velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů BIO.

U velkoobjemových kontejnerů došlo ke snížení kvóty na 1. pololetí roku 2021 o 4 ks a u kontejnerů na BIO o 5 ks. Jen pro vaši informaci v loňském roce byla kvóta stanovena na 18 ks kontejnerů na VOK a 8 ks na BIO pro 1. pololetí 2020.

I přes tuto komplikaci je nadále možné využívat služeb sběrného dvora v ulici Chvalkovické, kam občané HLMP mohou bezplatně odvážet jak komunální tak bio odpad.

Věříme, že tato omezení se budou dotýkat pouze 1. pololetí roku 2021 tzn.: budou dočasná, protože naší snahou je zachovat a zajistit maximální možnost standardu služeb poskytovaných občanům naší MČ.

 

VOK + Bio 2021 I. pol do zpravodaje