OPRAVA STUDNY S PUMPOU NA HŘBITOVĚ HORNÍ POČERNICE

V měsíci květnu pracovníci Odboru místního hospodářství provedli výměnu poškozených skruží ve studni. Současně byla provedena rekonstrukce pumpy, byla osazená nová […]

VANDALOVÉ ZNIČILI PŘENOSNÉ WC

V sobotu 4.5 po 19 hodině vandalové zcela zničili dvě přenosné WC na bývalém koupališti. MČ vznikla škoda 61.425,55 Kč. Tento […]

STANOVISKO KE KONCEPCI PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portále: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP253K stanovisko ke koncepci Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“. Stanovisko včetně vypořádaní připomínek najdete […]

ZAČÍNÁ II. ETAPA MODERNIZACE D11 V ÚSEKU KM 0,00 –…

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři […]

ODCIZENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Odbor místního hospodářství MČ Praha 20  informuje o tom, že během víkendu byly odcizeny dopravní značky, které upozorňují  na snížení […]

VYJÁDŘENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 20:

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen zaslal Úřadu MČ Praha 20 vyjádření, ve kterém sděluje, že „Nadační […]