NÁVRH DOTAČNÍCH ZÁSAD PRO ROK 2021

Rada městské části vzala v pátek 30. dubna 2021 na vědomí návrh Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 2021. „Zásady“ bude schvalovat ZMČ Praha 20 na jednání plánovaném na pondělí 10. května 2021 od 17:00 ve Chvalské stodole.

V návrhu „zásad“ došlo oproti roku 2020 k několika zásadním změnám:

1) posunutí termínu podání vyúčtování na 31. ledna 2022,

2) elektronická administrace žádostí prostřednictvím formulářů ve formátu ZFO – omezení papírování, rychlejší komunikace s úřadem;

3) zásady ani formuláře nepracují s termínem „jiné náklady“ – mohl být vnímán jako matoucí a v zásadách nebyl dostatečně definován;

4) v případě, kdy bude zjištěno, že žadatel/příjemce dotace má nevyřešené vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků poskytnutých ze strany MČ Praha 20, má nevyrovnané finanční závazky vůči MČ Praha 20 či nevyrovnané závazky vůči státním institucím, nedoplatky na zdravotním pojištění, státním sociálním zabezpečení nebo správě daní – bude žadateli/příjemci nově ponechána možnost tento nedostatek v napravit ve stanovené časové lhůtě.

Zásady pro poskytování individuální dotace

Individuální žádost

Žádost o změnu

Vyúčtování

Veřejnoprávní smlouva

 

Děkuji všem, kteří se na přípravách a diskusích o návrhu nových dotačních zásad podíleli.

S úctou a pozdravem

 

Ing. Vilém Čáp

I. místostarosta pro rozpočet, dotace a granty