Demolice mostu Božanovská, objízdné trasy a úprava linek MHD

Demolice mostu Božanovská, objízdné trasy a úprava linek MHD
Demolice mostu Božanovská, objízdné trasy a úprava linek MHD

Vážení občané, již několikrát jsme vás v Hornopočernické zpravodaji informovali o neutěšeném stavu mostů na katastru Horních Počernic. Diagnostika mostu X503 Božanovská v květnu loňského roku prokázala zhoršující se stav mostu. Z mimořádné mostní prohlídky vyplynulo, že do mostní konstrukce masivně zatéká mostními závěry a v konstrukci degraduje beton a místy je odhalená betonářská výztuž. V mostních římsách degradují prefabrikáty a beton odpadává pod most na dálnici D11. Proto od 21. 6. 2021 dojde k uzavírce ulice Božanovská (v rozsahu, který je vyznačen na přiloženém plánku) a most bude postupně demontován. K jeho úplné demolici dojde ve dnech 24. – 25. 7. 2021, kdy bude uzavřena dálnice D11, a to od sobotní 17. hodiny do neděle do 9 hodin do rána.

V rámci přípravy na demolici mostu, vlastní demolice a na období do kolaudace nového mostu bude přerušen provoz na komunikaci Božanovská. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po ulicích Ve Žlíbku a Náchodská. Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu (mimo dopravní obsluhy) bude svedena z ulice Ve Žlíbku do Mladých Běchovic a dále po Českobrodské na Pražský okruh.

Dojde též k úpravám autobusových linek. Linka 221 bude vedena odklonem ulicemi Náchodská, Komárovská, Třebešovská a Ve Žlíbku. Na objízdné trase obslouží zastávky Vojická, Nádraží Horní Počernice, Lukavecká, Komárovská, Třebešovská, Ve Žlíbku a Xaverov. Naopak vynechány budou zastávky Libošovická, Krahulčí, Svépravice, Xaverovský háj a Ke Xaverovu.

Autobusová linka č. 222 bude zkrácena do trasy Černý Most – Svépravice, vynechá tedy zastávky Xaverovský háj, Ke Xaverovu, Xaverov, Nad Běchovicemi, Podnikatelská a VÚ Běchovice. V oblasti Svépravic bude zkrácená linka 222 nahrazovat odkloněnou linku 221, proto bude její provoz rozšířen na celodenní a celotýdenní v intervalu 30 minut. V pracovní dny bude navíc její provoz koordinován s linkou 224 tak, aby spoje mezi Černým Mostem a Svépravicemi v obou směrech měly souhrnný interval 15 minut. Upozorňujeme však na to, že jak na Černém Mostě, tak i ve Svépravicích odjíždí linka 224 od jiného zastávkového sloupku než linka 222.

Obsluha VÚ Běchovice bude zajištěna závlekem vybraných spojů linky 221 – půjde o všechny spoje v ranní přepravní špičce (cca 5:30-9:00) ve směru z Černého Mostu do Klánovic a o všechny spoje v odpolední přepravní špičce (cca 13:30-19:30) ve směru opačném.

Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Ke Xaverovu a Xaverovský háj. Cestujícím z těchto zastávek doporučujeme využití nedaleké zastávky Xaverov.

Na parkovišti před mostem Božanovská se nachází kontejnery na recyklovaný odpad. Toto kontejnerové stanoviště zůstane po celou dobu uzavírky zachováno a občané jej budou moci bez omezení využívat.

Dosud není známo, kdy TSK začne s výstavbou mostu nového, ale investor již disponuje pravomocným územním rozhodnutím a požádal o vydání stavebního povolení. Pokud nevzniknou problémy, je dle sdělení Ing. Aleny Kašparové, vedoucí oddělení mostních staveb TSK, a.s., je reálný předpoklad, že nový most by se mohl začít budovat na jaře příštího roku.

Vzhledem k souběhu několika stavebních akcí – demolici mostu Božanovská, výstavbě mostu na D0 510 nad Chlumeckou, rekonstrukci mostu Ve Žlíbku (potrvá do 31. 7. 2021), snížené zatížitelnosti mostu Bystrá a optimalizaci trati – bude dopravní situace v Horních Počernicích až do konce letošního roku velmi komplikovaná. Děkujeme občanům za trpělivost.

Rozsah uzavírky mostu Objízdná trasa pro osobní automobily