VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Včera se ve Chvalské stodole konalo veřejné projednání studie, která řeší dopravní situaci v okolí ZŠ Ratibořická a FZŠ Chodovická. Z jednání vzešly podněty a připomínky, které si žádají zapracování do studie, některé je třeba posoudit. Jisté je, že se k danému tématu nevidíme naposledy.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili.
Eva Alexová
místostarostka