ZKAPACITNĚNÍ ZÁMĚRU PČOV ČERTOUSY

ZKAPACITNĚNÍ ZÁMĚRU PČOV ČERTOUSY
ZKAPACITNĚNÍ ZÁMĚRU PČOV ČERTOUSY

Vážení občané,

dne 8. 11. 2021 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy dokumentaci ke zkapacitnění záměru PČOV Čertousy.

Tato dokumentace se nachází pod kódem záměru PHA 1097 na portále CENIA na www.cenia.cz/eia:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1097?lang=cs

 

V tištěné době je dokumentace k nahlédnutí na Odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (tel: 236 005 911, 4. patro, místnost č. 428).

 

Své připomínky můžete zasílat do 2021 na Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 100 00 Praha 1 do 30 dnů od zveřejnění na úředních deskách dotčených krajů.

Na úřední desce Hl. města Prahy bylo oznámení zveřejněno dne 4. 11. 2021.

Věra Bidlová
Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

 

Informace MHMP
Průvodní dopis MHMP
Dokumentace_4_PVS_PCOV_H_P_CERTOUSY_zkapacit