ZÁZNAM z veřejného projednávání – Čertousy

Videozáznam z veřejného projednávání záměru revitalizace lokality Čertousy ze dne 8.2.2022.