REZIGNACE NA MANDÁT RADNÍHO

REZIGNACE NA MANDÁT RADNÍHO
REZIGNACE NA MANDÁT RADNÍHO

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

ke dni 3. 5. 2022 jsem se rozhodl rezignovat na svůj mandát radního, nadále však zůstávám zastupitelem. Tuto myšlenku nosím v hlavě už dlouhé měsíce, ale s ohledem na již nízký počet radních a fungování Počernic jsem nechtěl ostatní kolegy nechat ve štychu. Bohužel po odchodu místostarostky není již naše rada usnášeníschopná, a tudíž všechny pravomoci rady přechází na zastupitelstvo. Výkon mé funkce neuvolněného radního byl tak významně upozaděn a já na své pozici radního za každou cenu nelpím.

Politické prostředí v Horních Počernicích není v současné době v ideální kondici a já k tomu nebudu negativně přispívat. Nehodlám nikoho očerňovat nebo mít silné útočné prohlášení. Naopak žádám všechny zastupitele, abychom se pro blaho Počernic víc, než kdy jindy spojili a našli konsensus.

Nadále zůstávám otevřený dialogu pro všechny zastupitele i občany a budu v zastupitelstvu prosazovat smysluplné programové body pro rozvoj Horních Počernic.

Děkuji všem kolegům, úředníkům a občanům za dosavadní zkušenosti a spolupráci.

Závěrem také přeji starostovi hodně sil a vytrvalosti v této nelehké době.

 

S přátelským pozdravem

Ing. Zbyněk Římal