VÝMĚNA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ČOV ČERTOUSY

VÝMĚNA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ČOV ČERTOUSY
VÝMĚNA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ČOV ČERTOUSY

Vážení občané,

 

od 16.5. bude na čistírně odpadních vod probíhat z důvodu poruchy výměna jednoho z technologických zařízení.

Aby byla po celou dobu výměny zajištěna funkčnost čistírny odpadních vod, bude v areálu umístěno náhradní dočasné zařízení, které způsobí neprůjezdnost areálem pro velká nákladní vozidla (např. fekální vozy vyvážející jímky občanů Horních Počernic, vozidla vyvážející kaly apod.) z ulice U Úlů. Obsluha areálu čistírny bude zajištěna vedlejšími vjezdy z Bártlovi ulice. Kvůli technickým parametrům obslužných vozidel, která při vjezdech a výjezdech do ČOV budou potřebovat využívat celou šíři ulice Bártlova, bude v této ulici umístěno dopravní značení zakazující stání a zastavení vozidel v celé šíři vozovky. Rozsah tohoto úseku a doba trvání omezení bude v nejbližších dnech definitivně upravena s ohledem na provoz obsluhy ČOV, který je stanoven na všední dny (pondělí až pátek) na dobu mezi 6:00h a 15:00h.

 

ČOV Čertousy již nyní pracuje na hranici svých kapacit a jakýkoli výpadek může ohrozit kvalitu čištěných vod. Proto je důležité zajistit i během řešení poruchy plné fundování čistírny. Bez omezení parkování to opravdu není možné.

 

O průběhu řešení situace Vás budeme průběžně informovat.

Děkujme za pochopení.

 

OŽPD