Závazné stanovisko EIA k záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“

Závazné stanovisko EIA k záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“
Závazné stanovisko EIA k záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“

Vážení občasné,

dne 24. 5. 2022 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP kladné závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“ na životní prostředí.

OŽPD

Závazné stanovsiko EIA - Zkapacitnění PČOV Čertousy