DOPRAVNÍ PRŮZKUM TRANZITNÍ DOPRAVY

DOPRAVNÍ PRŮZKUM TRANZITNÍ DOPRAVY
DOPRAVNÍ PRŮZKUM TRANZITNÍ DOPRAVY

Na základě veřejného projednání dopravy v lokalitě Chvaly, které se uskutečnilo v úterý 31.5.2022 od 16 hod. ve Chvalské stodole projevili někteří občané prosbu o nahlédnutí do dokumentu „Dopravní průzkum tranzitní dopravy Praha 20 – Chvaly“, který naleznete zde:

Dopravní průzkum tranzitní dopravy