OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) – AKTUÁLNÍ INFORMACE

OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) – AKTUÁLNÍ INFORMACE
OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení občané,

 

minulý týden jste byli informováni o postupu stavebních prací v rámci stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

Mezitím došlo k jednání se společností SUBTERRA a.s. především kvůli podchodu Vidonická/Cirkusová, který měl být pro veřejnost až do října zcela uzavřen.  

Novou informací je, že po ukončení této etapy bude od 10. 7. průvod Vidonická/Cirkusová zprůchodněn. Není v možnostech společnosti SUBTERRA zajistit jeho provizorní osvětlení, proto buďte při procházení velmi opatrní, protože podchozí výška je velmi nízká.  

 

O termínu jeho opětovného uzavření během druhé etapy realizace stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“. Vás budeme s předstihem informovat.

Také dochází k mírnému posunutí uzavření termínu železničního přejezdu v Lukavecké. Místo od 20. 6. bude přejezd pro vozidla uzavřen od 22. 6. a to na jeden měsíc. Nicméně průchod přes kolejiště v Lukavecké zůstane zachován.

 

Aktuální termíny uzavírek (k datu 19.6.2022) v této etapě jsou:

 

Ve Žlíbku – provoz pod mostem bude plně obnoven 22. 6. 2022.  Světelná signalizace na křižovatce Bystrá x Náchodská zde zůstane až do 21. 6. 2022, tedy do doby, než bude provoz v ulici Ve Žlíbku po ukončení první etapy stavebních obnoven.   

 

Bártlova

Omezení dopravy v Bártlově potrvá do 10. 7. 2022

Od 28. 6. 2022 bude umožněn průjezd osobních vozidel dosud uzavřenou částí Bártlovy ulice, a to jednosměrně od Zelenče po Náchodskou. Průchod pro pěší zůstane zachován.

 

Propustek Vidonická – Cirkusová

Průchod pro pěší bude v této etapě obnoven 10. 7. 2022.

 

Železniční přejezd Lukavecká

Od 22. 6. do 22. 7. bude uzavřen železniční přejezd v ulici Lukavecká. Průchod pro pěší zůstane zachován.

 

Vážení občané, minulý týden si část občanů Čertous stěžovala na hluk z nočních stavebních prací. Po našem upozornění zajistila Hygienická stanice hlavního města Prahy a zhotovitel stavby potřebná měření nočního hluku ze stavebních prací. Jakmile výsledky obdržíme, budeme Vás informovat.