OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o postupu stavebních prací v rámci stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

Jak již víte, stavební práce na probíhající etapě rekonstrukce železnicích mostů Ve Žlíbku a Bártlova byly prodlouženy z důvodů aktuálního nedostatku železných komponentů (táhel do mostů apod.) na trhu.

 

Aktuální termíny, které nám sdělil zhotovitel stavby:

Ve Žlíbku – provoz pod mostem bude plně obnoven 22. 6. 2022.  Světelná signalizace na křižovatce Bystrá x Náchodská zde zůstane až do 21. 6. 2022, tedy do doby, než bude provoz v ulici Ve Žlíbku po ukončení první etapy stavebních opět v provozuschopný.

Bártlova – omezení dopravy v Bártlově potrvá do 10. 7. 2022

Od 28. 6. 2022 bude umožněn průjezd osobních vozidel dosud uzavřenou částí Bártlovy ulice, a to jednosměrně od Zelenče po Náchodskou. Průchod pro pěší zůstane zachován.

Propustek Vidonická – Cirkusová – průchod pro pěší bude obnoven až v říjnu.

Železniční přejezd Lukavecká

Od 20. 6. 2022 do 20. 7. 2022 bude uzavřen železniční přejezd v ulici Lukavecká.

 

Minulý týden si část občanů Čertous stěžovala na hluk z nočních stavebních prací. O žádných nočních stavebních pracích jsme do té doby nebyli na úřadě investorem nebo zhotovitelem stavby informováni. Proto jsme tuto skutečnost prověřovali u investora – Správy železnic.  K tomu nám zástupce Správy železnic sdělil, že se jim bohužel nedaří na tak frekventované tratí odolat tlaku dopravců a práce realizovat za úplné uzavírky, což by vedlo k finančním úsporám stavebních nákladů a zkrácení doby výstavby, a tedy i dopadům na občany (uzavírky, hluk, prašnost ze stavebních prací, částečná nutnost nočních stavebních prací). V této věci bude se zástupci zhotovitele jednat v příštím týdnu pan starosta Petr Měšťan. Správa železnic tímto občanům omlouvá za komplikace, které s sebou právě probíhající stavba přináší a žádá občany o trpělivost.

  1. 7. 2022 bude nyní rekonstruovaná část trati uvedena do provozu a práce budou obdobně probíhat na druhé koleji. Vzhledem k tomu, že první etapa se kvůli nedostatku materiálu protáhla (původně měla končit 8. 6. 2022), druhá etapa bude zahájena již během srpna. Protože jsme do dnešního dne neobdrželi od investora nebo zhotovitele oficiální harmonogram prací, seznámíme Vás s ním okamžitě, jak dorazí.

 

Chápeme, že souběh několika dopravně významných staveb na našem území – Optimalizace železniční trati a budovaní východní poloviny mostu na D0 510 nad Chlumeckou a neprůjezdnost Božanovské, kde stále nebyla zahájena stavba mostu nového, působí všem obyvatelům obrovské komplikace.