Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Informace o 2. etapě realizace záměru

Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Informace o 2. etapě realizace záměru
Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Informace o 2. etapě realizace záměru

Vážení občané,

od soboty 6. 8. 2022 během srpna bude zahájena 2. etapa stavby optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice a čekají nás další omezení v tomto rozsahu:

Most nad komunikací Bártlova:

Komunikace pod mostem Bártlova bude uzavřena od 6.8.2022 do 30.10.2022. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší. Na konci stavebních prací bude na žádost TSK obnovován povrch na komunikaci Bártlova a pod viaduktem oddělen průchod pro pěší od silniční dopravy.

Propustek pod železniční tratí Vidonická/Cirkusová:

Propustek bude od 6. 8. do 15.10.2022 zcela uzavřen, poté budou probíhat dokončovací práce a otevře se pro pěší.

Most nad komunikací Ve Žlíbku

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude od 8.8.2022 do 31.10.2022 uzavřena. Po celou dobu stavebních prací bude pod mostem umožněn průchod pro pěší. V průběhu října se začne daná komunikace kompletně rekonstruovat.  Protože se most rozšiřuje, přibude i tolik potřebný chodník. Také bude upravena nivelita povrchu vozovky, takže po mnoha letech zmizí obrovská louže.

Železniční přejezd Lukavecká

V rámci v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude též kompletně zrekonstruován železniční přejezd v Lukavecké ulici. Uzavírka přejezdu bude v termínu od 15.8. do 16.9.2022. Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby. Průchod pro pěší +přes železniční přejezd bude po celou dobu stavby zajištěn.

Cirkusová ulice:

V Cirkusové probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která vede v zeleném pásu mezi komunikací a železniční tratí. Tato kanalizace je až 5 metru hluboko, tudíž je potřeba využívat větší stavební stroje, které omezí provoz v Cirkusové ulic až do 31.8.2022; práce nabraly zpoždění díky úseku, kde se nacházela hornina obtížné třídy těžitelnosti.

Objízdné trasy:

Objízdné trasy budou totožné jako u první etapy realizace stavebních prací, opět bude od 8. 8. 2022 provoz na křižovatce Bystrá x Náchodská řízen pomocí světelné signalizace.

Na konci října 2022 budou dokončeny práce, které mají vliv na silniční dopravu, vlastní stavba optimalizace trati skončí až 4. 12. 2022.

 

Prosincovým dokončením stavebních prací zdaleka ještě nekončí stavba „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ na katastru Horních Počernic. Stavba bude pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skála. V rámci této etapy by měl být vybudován též podjezd Bystré pod železniční tratí, což je vyvolaná investice TSK Praha a.s.