Omezení úředních hodin oddělení správního

Omezení úředních hodin oddělení správního
Omezení úředních hodin oddělení správního

V pátek 23. září 2022 bude v souvislosti s organizací voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a Zastupitelstva hl. m. Prahy omezen provoz oddělení správního odboru živnostenského a občanskosprávních agend. V tento den nebudou vykonávány následující agendy:

  • podávání žádostí o vystavení občanského průkazu či cestovního pasu;
  • hlášení ztrát či odcizení občanského průkazu či cestovního pasu.
  • přihlašovaní k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu a vydávání výpisů z informačního systému evidence obyvatel;
  • ověřování kopií listin a podpisů;
  • provádění autorizované konverze;
  • zakládání datových schránek  a další operace s datovými schránkami;
  • vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy (CzechPOINT);
  • veškerá matriční agenda a agenda státního občanství.

 

Po dobu voleb bude možné vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz či cestovní pas a to v rozšířených úředních hodinách v pátek 23. září od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 21:00, v sobotu 24. září od 8:00 do 13:00.

 

Pro úřední ověření kopií listin, ověření podpisu či služeb CzechPOINT  je možné využít služeb České pošty, pobočky Náchodská 701/95, Praha 9 – Horní Počernice. Ohlásit ztrátu či odcizení občanského průkazu či cestovního pasu je možné učinit na kterékoli služebně Policie ČR, například na Místním oddělení Policie ČR – Horní Počernice, Náchodská 115, Praha 9 – Horní Počernice.